بیکاری ۵۴۰ کارگر “روغن نباتی جهان زنجان” بر اثر تعدیل نیرو!

دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان، از تعدیل ۶۰ نفر از نیروی کار کارگران روغن نباتی جهان زنجان داد. اصغر نجاری، با اشاره به از دست رفتن سه هزار فرصت شغلی اخیر در استان زنجان، اعلام کرد: “بیش از ۲۷۰۰ بیمه بیکاری نیز در حوزه کار و کارگری صادر شده است. در شرایط کنونی سر […]

نوشته بیکاری ۵۴۰ کارگر “روغن نباتی جهان زنجان” بر اثر تعدیل نیرو! اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز