تبرئه رضا سیدنوری از اتهامات وارده

سیدرضا سیدنوری فعال ملی مدنی آزربایجانی ساکن شهرستان مغان شهر(پارس آباد) بر اساس دادنامه صادر شده توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو از اتهامات مطروحه علیه خویش تبرئه شد. بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۰۳ ، قاضی مرتضی جلیلی فرد رییس شعبه در خصوص اتهامات “تبلیغ علیه نظام” ، “توهین به بناینگذار جمهوری اسلامی […]

نوشته تبرئه رضا سیدنوری از اتهامات وارده اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز