ادیان ترکان باستان

دکتر حسین محمدزاده صدیق در ۱۵ تیرماه ۱۳۲۴ در محله‌ی باستانی سرخاب تبریز به دنیا آمد.وی از همان ابتدا به مباحث زبان‌شناسی و ادیان گوناگون علاقه نشان می‌داد. در دوران نوجوانی الفبای اوستایی را آموخت و اوستا را به فارسی ترجمه کرد. و با مبلغان و معتقدان مذاهب و ادیان مختلف به مباحثه پرداخت. دکتر […]

نوشته ادیان ترکان باستان اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز