زندان و اعتصاب غذا؛ وارونه‌سازی جریان اِعمال سلطه بر بدن و ساخت یابیِ مجددِ امرِعدالت و آزادی

آراز سلیمانی اعتصاب غذا کنش متقابل نمادینی است در وجه مقابلِ بی عدالتی. مقاومتی است در راستای برآوری امکانِ رهایی. برسازنده مجدد امر آزادی و اختیار در عمیقترین سطح عمل است. مسلوب کننده اراده ظالم است برای بازدارندگی ستم‌اش. اعتصاب غذا خلع سلاح دژخیمان است و برهم زننده چارچوب مکانیزم سلطه بر بدن‌هاست. اعتصاب غذا […]

نوشته زندان و اعتصاب غذا؛ وارونه‌سازی جریان اِعمال سلطه بر بدن و ساخت یابیِ مجددِ امرِعدالت و آزادی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز