زندانیان سیاسی آذربایجانی به اعتصاب غذای خود پایان دادند

یوسف کاری، فعال ترک آذربایجانی محبوس در زندان اردبیل شب گذشته پس از انتقال از قرنطینه به بند به اعتصاب غذای خود پایان داد. شب چهارشنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، یوسف کاری محبوس در زندان اردبیل پس از انتقال از قرنطینه به بند به اعتصاب غذای خود پایان داد. آقای کاری روز چهارشنبه ۲۴ دیماه در […]

نوشته زندانیان سیاسی آذربایجانی به اعتصاب غذای خود پایان دادند اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز