عباس لسانی در حمایت از یوسف کاری دست به اعتصاب غذا زد

عباس لسانی زندانی سیاسی سرشناس تورک در جهت حمایت از اعتصاب غذای یوسف کاری و اعتراض به بدرفتاریهای دادیار ناظر بر زندان علیه این فعال و زندانی آذربایجانی از صبح امروز دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ دست به اعتصاب غذا زد. یوسف کاری از ۶ روز پیش پس از احضار به دفتر “سپهری” دادیار ناظر زندان […]

نوشته عباس لسانی در حمایت از یوسف کاری دست به اعتصاب غذا زد اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز