رای دوباره مجلس نمایندگان برای استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا

مجلس نمایندگان آمریکا به استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور رای داده است. بنابراین واضح است که ترامپ در مجلس استیضاح می شود ، اما سنا ممکن است دو سوم اکثریت برای محکوم کردن وی نداشته باشد. برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده، رئیس جمهور دو بار استیضاح می‌شود. جلسه تصمیم گیری برای استیضاح ، که توسط […]

نوشته رای دوباره مجلس نمایندگان برای استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز