پیام تشکر و پیام اتحاد المیرا تارسین به مردم ترکیه

بعد از فحاشی‌های شماری از نژادپرستان ایران، المیرا تارسین (تورسیان) بازیگر نقش ملکه تومروس، در یک پست به زبان فارسی به مردم ایران گفت که این یک فیلم درباره واقعیت تاریخی است. وی در پستی دیگر به تورکی استانبولی، از پیام‌های صمیمانه مردم ترکیه درباره فیلم ساخته شده تشکر کرد. و قطعه‌ای از دوبله تورکی […]

نوشته پیام تشکر و پیام اتحاد المیرا تارسین به مردم ترکیه اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز