تومروس / تومیریس خاتون و ماجرای کشته شدن کوروش

دکتر توحید ملک زاده هرودوت که منبع اصلی تاریخ نگاران اندیشه متوهم ” ایرانشهری » به اصطلاح عصر هخامنشی و کوروش می باشد روایتی تاریخی از داستان کشته شدن کوروش بدست تومروس خاتون فرمانروای ماساژت ها / ساکاها ( یکی از اقوام ترکان باستان) آورده است که موضوع فیلم ” توروس» ساخت کشور قزاقستان شده […]

نوشته تومروس / تومیریس خاتون و ماجرای کشته شدن کوروش اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز