گفتگوی سخنگوی تشکیلات مقاومت ملی (دیرنیش) با تلویزیون آزادی

آقای بابک چلبیانلی سخنگوی تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان (دیرنیش) در گفتگو با تلوزیون آزادی: احزاب تمرکزگرا و اپوزیسیون توان هیچ تحرکی در آزربایجان را ندارند. این گروه‌ها چاره ای جز خروج از سیاست بایکوت و تکمین در مقابل خواسته های ملت آزربایجان و واقعیت های جنبش ملی آزربایجان ندارند.

نوشته گفتگوی سخنگوی تشکیلات مقاومت ملی (دیرنیش) با تلویزیون آزادی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز