ارجاع پرونده سیامک کوشی به دادگاه انقلاب تبریز

بر اساس ابلاغیه‌ الکترونیکی که از سوی شعبه ۱۶ بازپرسی شهید بهشتی تبریز به سیامک کوشی ارسال شده، پرونده این فعال آذربایجانی به شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز ارجاع داده شده است. با آغاز تجمعات اعتراضی به ارسال تجهیزات جنگی توسط ایران به ارمنستان از طریق پایانه مرزی نوردوز و همچنین راه‌پیمایی‌های حمایتی از آزادسازی […]

نوشته ارجاع پرونده سیامک کوشی به دادگاه انقلاب تبریز اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز