علی عزیزی فعال آزربایجانی به ۶ سال زندان محکوم شد

علی عزیزی فعال آزربایجانی ساکن اورمیه، توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ۶ سال زندان محکوم شد. این حکم توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی فتح نژاد صادر و به صورت شفاهی به آقای اصغر محمدی وکیل آقای عزیزی ابلاغ شده است. علی عزیزی توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز به […]

نوشته علی عزیزی فعال آزربایجانی به ۶ سال زندان محکوم شد اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز