۳۵ درصد مردم در ایران زیر خط فقر هستند

موسی شهبازی ، مدیر کل دفترمطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های پارلمان ایران گفت که نسبت افرادی که زیر خط فقر در کشور زندگی می کنند به ۳۵ درصد رسیده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم ، شهبازی گفت: “نسبت افرادی که زیر خط فقر در کشور زندگی می کنند به ۳۵ درصد رسیده است. متوسط ​​مصرف […]

نوشته ۳۵ درصد مردم در ایران زیر خط فقر هستند اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز