تصمیم کردستان عراق برای پاکسازی عناصر پ.ک.ک از سنجار

شیخ شمو ، مشاور دولت اقلیم کردستان عراق گفت که ماه آینده کنفرانس صلح در منطقه سنجار موصل عراق برگزار خواهد شد. شمو در گفتگو با سایت باس نیوز مستقر در اربیل گفت که ماه آینده کنفرانس صلح در سنجار برگزار می شود. وی اظهار داشت که جنین هنیس پلاسخارت ، نماینده ویژه دبیر کل […]

نوشته تصمیم کردستان عراق برای پاکسازی عناصر پ.ک.ک از سنجار اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز