کنگره آزربایجانی‌های جهان خواستار بستن گذرگاه مرزی ایران با ارمنستان شد

رئیس کنگره آزربایجانی‌های جهان در بیانیه‌ای از ایران خواست تا گذرگاه مرزی این کشور با ارمنستان را مسدود کند. آصف قربان، رئیس کنگره آزربایجانی‌های جهان طی بیانیه‌ای از ایران خواست تا گذرگاه مرزی “نوردوز» با ارمنستان را مسدود کند. قربان با یادآوری این که مردم ایران به منظور مسدود شدن گذرگاه مذکور تظاهرات اعتراضی برگزار […]

نوشته کنگره آزربایجانی‌های جهان خواستار بستن گذرگاه مرزی ایران با ارمنستان شد اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز