ارتش آزربایجان شهر زنگیلان را از اشغال ارمنستان آزاد کرد

الهام علی اوف در گفتگوی زنده از تلویزیون ملی آزربایجان خبر آزاد سازی شهر زنگیلان و ۲۰ روستای دیگر را اعلام کرد. الهام علی اوف رئیس جمهور آزربایجان در گفتگو با مردم آزربایجان ضمن تحلیل اوضاع موجود اخبار مربوط به آزادی سازی اراضی از دست اشغالگران را نیز اعلام کرد. مناطق آزاد شده چنین است: […]

نوشته ارتش آزربایجان شهر زنگیلان را از اشغال ارمنستان آزاد کرد اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز