فراخوان دعوت به تجمع اعتراضی علیه تداوم پشتیبانی نظامی ایران از ارمنستان

در نتیجه ادامه پشتیبانی لجستیکی و ارسال تجهیزات نظامی توسط ایران به ارمنستان اشغالگر فعالان ملی آزربایجان فراخوان دعوت به تجمع اعتراضی صادر کردند. ایران و روسیه آشکارا ارمنستان را مسلح می کنند. سلاح هایی که ایران از طریق گذرگاه مرزی “نوردوز» به ارمنستان می فرستند، جهت کشتار مردم بی دفاع آزربایجان شمالی و تداوم […]

نوشته فراخوان دعوت به تجمع اعتراضی علیه تداوم پشتیبانی نظامی ایران از ارمنستان اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز