احضار سجاد شهیری به دادگاه کیفری سولدوز

“سجاد شهیری» فعال ملی مدنی آزربایجانی ساکن سولدوز (نقده) طی ابلاغیه ای که از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه دریافت کرده، مقرر گردیده است ساعت ۱۱:۰۰ روز ۲۱ آبان ماه ۹۹ در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهر سولدوز (نقده) حاضر گردد. اتهام آقای شهیری در شعبه ۱۶ بازپرسی عمومی و انقلاب شهرستان تبریز به […]

نوشته احضار سجاد شهیری به دادگاه کیفری سولدوز اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز