چرا به زبان هندی در ایران، فارسی می گویند؟ – ارسلان قشقایی

اغلب نویسندگان و شعرای فارسی زبان، صراحتاً “زبان فارسی» را “زبان هندی» و مردم فارس را “هندی زاده» معرفی کرده اند. اساتیدی مانند: دهخدا، سعید نفیسی، خواجوی کرمانی، حافظ شیرازی، مولوی بلخی، فردوسی طوسی و غیره، رسماً زبانهای فارسی و هندی را هم خانواده معرفی کرده و برخی نیز ریشه زبان فارسی را شاخه گرفته […]

نوشته چرا به زبان هندی در ایران، فارسی می گویند؟ – ارسلان قشقایی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز