ترکان خلج، روستای خلج – توحید ملک زاده

یک قسمت قابل توجه از ترکانی که از اعماق تاریخ نام و یاد و فرهنگشان تا به امروز به یادگار مانده است شاخه ای از ترکها می باشند که خَلَج نامیده می شوند. این گروه از ترکان به صورت گروهی در اکثر کشورهای آسیایی زندگی می کنند. در ایران در غرب قم نامشان در منطقه […]

نوشته ترکان خلج، روستای خلج – توحید ملک زاده اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز