واکنش گسترده به حذف تصویر دختران و بی توجهی به نادیده گیری تورک ها بر روی جلد کتابهای درسی

خوشبحتانه اعتراضات صورت گرفته برای حذف تصویر دختران از روی جلد کتاب درسی گرفتار سرنوشت اعتراض به نادیده گیری تورک ها در بین ملت های ساکن در ایران نشد و در رسانه های فارس زبان انعکاس یافت. در روزهای گذشته همزمان با انتشار کتاب های درسی، برخی طراحی های جدید و همچنین تغییرات صورت گرفته […]

نوشته واکنش گسترده به حذف تصویر دختران و بی توجهی به نادیده گیری تورک ها بر روی جلد کتابهای درسی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز