کمپ موریای یونان یا کمپ جهنمی پناهجویان!  – جلال کودریلو

در خبرهای چند روز پیش آمده بود که “موریا” بزرگترین کمپ پناهجویان در یونان و اروپا بطور کامل در آتش سوخت و ازبین رفت و اینک دهها هزار نفر پناهجوکه در بین آنها تعداد زیادی کودک و نوجوان و زن و مرد پیر نیز دیده می شوند اکنون بدون هیچ سرپناهی آواره و سرگردان در […]

نوشته کمپ موریای یونان یا کمپ جهنمی پناهجویان! – جلال کودریلو اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز