بیانه تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان در محکومیت تخریب سنگ مزار فعال پیشکسوت حرکت ملی آزربایجان مرحوم «عزیز پورولی»

در حالی که بعد از شروع موج اعتراضات ضد نژادپرستی در ایالات متحده آمریکا، جهان با موجی از محکومیت “نژادپرستی» روبرو می باشد و‌سمبل های “نژاد پرستی و استعمار» در کشورهای مختلف به زیر کشیده می شود، در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هر روز شاهد نوع جدیدی از فاشیسم و نژاد پرستی بر علیه […]

نوشته بیانه تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان در محکومیت تخریب سنگ مزار فعال پیشکسوت حرکت ملی آزربایجان مرحوم “عزیز پورولی» اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز