سنگ مزار «عزیز پورولی» توسط نیروهای امنیتی تخریب و کنده شد

سنگ مزار مرحوم “عزیز پور ولی» فعال ملی پیشکسوت و شناخته شده آزربایجان در وادی رحمت تبریز توسط نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران کنده شد. نیروهای امنیتی در ماههای گذشته خواستار برچیده شدن سنگ مزار مرحوم عزیز پور ولی شده بودند که در نهایت خود اقدام به تخریب و برچیدن سنگ مزار آن مرحوم […]

نوشته سنگ مزار “عزیز پورولی» توسط نیروهای امنیتی تخریب و کنده شد اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز