احضار علی و رضا واثقی به شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل

علی واثقی و رضا واثقی فعالین ملی مدنی آزربایجانی طی دو ابلاغیه ی جداگانه ای که روز دوشنبه ۶ مرداد ۹۹ دریافت کرده اند مقرر شده است در ساعت ۹:۰۰ تاریخ ۲۰ مرداد در شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل جهت دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردند. در ابلاغیه ارسالی به این دو برادر اتهام انتسابی […]

نوشته احضار علی و رضا واثقی به شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز