انتقال فعالین مدنی بازداشتی به اطلاعات؛ تفتیش منزل رحیم و سعدالله ساسانی

طی اطلاع نزدیکان رحیم ساسانی فعال ملی مدنی آزربایجانی روز چهارشنبه ۱مرداد ۹۹ به بازداشتگاه اطلاعات منتقل شده است، همچنین سعدالله ساسانی دیگر فعال آزربایجانی بازداشتی بعد از ظهر پنجشنبه ۲ مرداد به اطلاعات منتقل شده است، خانواده این دو فعال پس از چهار روز بی خبری از وضعیت فرزندانشان در تماسی که یکی از […]

نوشته انتقال فعالین مدنی بازداشتی به اطلاعات؛ تفتیش منزل رحیم و سعدالله ساسانی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز