چند یاد آوری به خانم مسیح علی نژاد – شریفه جعفری

خانم مسیح علی نژاد ویدیوی مصاحبه تان با بی بی سی فارسی را دیدم و متاثر شدم، برای آزادی برادرتان به همراه دیگر زندانیان آزاداندیش و بی گناه دعا می کنم، صدای آمیخته با بغض و گلایه تان در برابر تظلّم رژیم جمهوری اسلامی با حمایت رسانه های به ظاهر مخالف رژیم، مرا واداشت تا […]

نوشته چند یاد آوری به خانم مسیح علی نژاد – شریفه جعفری اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز