«احمد شاملو» نماد استحاله هویتی و دیگرستیزی نهادینه – مجید آراز

این روزها بیستمین سالروز درگذشت احمد شاملو از سوی دوستداران وی گرامی داشته می شود. در جامعه ادبی فارسی او شاعری مبارز شناخته می شود که الهام بخش بسیاری از مبارزین بر علیه استبداد بوده است. چه بسا چنین نیز بود. از زاویه ملت فارس او یک شاعر مبارز بود. ولی شاملو جهات دیگری نیز […]

نوشته “احمد شاملو» نماد استحاله هویتی و دیگرستیزی نهادینه – مجید آراز اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز