بهمن نصیرزاده معلم و شاعر آزربایجانی به حبس محکوم شد

بهمن نصیرزاده معلم، شاعر و فعال مدنی آزربایجانی از سوی شعبه ۲ دادگاه کیفری ماکو به اتهام “نشر اکاذیب و افترا» به ۳ ماه و ۱ روز حبس محکوم شده است که این حکم توسط قاضی پرونده به مدت ۳ سال به حالت تعلیق درآمده است. گفتنی است پیشتر بهمن نصیرزاده از اتهامات “نشر اکاذیب […]

نوشته بهمن نصیرزاده معلم و شاعر آزربایجانی به حبس محکوم شد اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز