نارضایتی مردم از اقدامات تحریک آمیز گماشته استاندار غیر بومی در شهرستان سایین قالا

اقدامات تحریک آمیز فرماندار انتصابی استاندار آزربایجان غ. در شهرستان سایین قالا (شاهین دژ) که در راستای اهداف توسعه طلبانه گروه های تروریستی کردی است، موجب نارضایتی مردم شده است. بنابه گزارشهای رسیده به آرازنیوز ایوب آذین پور فرماندار دست نشانده شهرستان سایین قالا که ساکن شهر بوکان بوده و برای امر فرمانداری به شهرستان […]

نوشته نارضایتی مردم از اقدامات تحریک آمیز گماشته استاندار غیر بومی در شهرستان سایین قالا اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز