بیانیه حمایت از دولت آزربایجان و هشدار به دولت ایران در رابطه با حملات تجاوزکارانه ارمنستان

در روزهای گذشته بار دیگر شاهد بودیم که دولت اشغالگر ارمنستان در اقدامی کاملا هدفدار و تحریک آمیز، مواضع و نیروهای ارتش ملی آزربایجان را هدف آتشبار توپخانه قرار داده که در نتیجه آن چند نفر از پرسنل ارتش ملی آزربایجان به مقام ” شهادت” رسیده و چند نفر دیگر زخمی شدند. ارتش ملی آزربایجان […]

نوشته بیانیه حمایت از دولت آزربایجان و هشدار به دولت ایران در رابطه با حملات تجاوزکارانه ارمنستان اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز