نصب مجسمه فردوسی در گردنه حیران

پردل امیری نژاد مسئول اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بندر آستارا گفت: با هدف پاسداشت فرهنگی و ادب فارسی مجسمه شاعر پارسی گوی ایرانی و خالق شاهنامه بر بام حیران آستارا نصب شد. رژیم فاشیستی-ارتجاعی جمهوری اسلامی در حالی که تمامی داشته های فرهنگی، مدنی و تاریخی آزربایجان را با سیاست سیستماتیک به […]

نوشته نصب مجسمه فردوسی در گردنه حیران اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز