محمود بیلگین: همکاری بین سازمان‌های سیاسی آزربایجان افزایش می‌یابد

محمود بیلگین فعال سیاسی، در مصاحبه با بخش ترکی آزربایجانی صدای آمریکا ابتکارات صورت گرفته برای ایجاد اتحادها و بسترهای همکاری بین سازمانهای آزربایجان جنوبی را ارزیابی کرد. سخنگوی “حزب دموکرات آزربایجان جنوبی” گفت: تلاش های انجام شده در این راستا طی چند سال گذشته نتایج مثبتی به همراه داشته است. در سالهای اخیر موضوع […]

نوشته محمود بیلگین: همکاری بین سازمان‌های سیاسی آزربایجان افزایش می‌یابد اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز