میثم جولانی به دادگاه احضار شد

میثم جولانی فعال ملی مدنی آزربایجانی طی ابلاغیه ای که ۷ تیر ۹۹، از طریق سامانه ثنا دریافت کرده، مقرر شده است در ساعت ۹:۰۰ روز سه شنبه ۱۰ تیر جهت واخواهی حکم در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان اردبیل حاضر شود. آقای جولانی ۲۶ خرداد ۹۹ پس از مراجعه به دفتر شعبه ۱۰۲ […]

نوشته میثم جولانی به دادگاه احضار شد اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز