دومین شماره نشریه اجتماعی و فرهنگی یولوموز منتشر شد

دومین شماره نشریه اجتماعی و فرهنگی یولوموز منتشر شد. انجمن یولوموز توسط جمعی از دانشجویان قشقایی در ترکیه تاسیس شده که از سوی روشنفکران و فعالان فرهنگی قشقایی ترک در داخل کشور نیز مورد حمایت قرار گرفته است. این انجمن متشکل از دانشجویان قشقایی ساکن ترکیه یک مقالات خود را به صورت سه ماه نامه […]

نوشته دومین شماره نشریه اجتماعی و فرهنگی یولوموز منتشر شد اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز