۱خرداد۹۹؛ یوسف کاری به زندان بازگشت

یوسف کاری فعال ملی آزربایجانی ظهر امروز پنجشنبه ۱خرداد پس از اتمام مدت مرخصی علی رغم وجود ویروس کرونا، جهت سپری نمودن ادامه مدت محکومیت ۲ ساله خویش به زندان مرکزی اردبیل بازگشت. این فعال آزربایجانی در ۱۲ شهریور ۹۸ توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر و توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل به ۶ سال […]

نوشته ۱خرداد۹۹؛ یوسف کاری به زندان بازگشت اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز