انتشار کتابچه «ریشه‌های فکری حرکت ملی و موزانه آن با سنت سیاسی آزربایجان»

همزمان با سالگرد قیام خرداد ملت تورک آزربایجان علیه شوونیسم فارس، کتابچه “ریشه‌های فکری حرکت ملی و موزانه آن با سنت سیاسی آزربایجان» توسط اؤیرنجی سسی منتشر شد. در این کتابچه به بررسی، تبیین و معرفی بنیان‌های فکری حرکت ملی و نقش خرد جمعی، تشکیلات گرایی و رهبریت در سنت سیاسی آزربایجان پرداخته شده است. […]

نوشته انتشار کتابچه “ریشه‌های فکری حرکت ملی و موزانه آن با سنت سیاسی آزربایجان» اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز