فوری: شورش در زندان تبریز؛ زندانیان مسلح شده‌اند

بنا به گزارشات رسیده شده به ارگان خبری تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان بعد از ظهر امروز زندانیان زندان مرکزی تبریز در اعتراض به عدم اعطای مرخصی به آن‌ها جهت در امان ماندن از بیماری کرونا دست به شورش زدند. بنا به گزارشات رسیده شده از داخل زندان مرکزی تبریز به آراز نیوز بند سه‌گانه این […]

نوشته فوری: شورش در زندان تبریز؛ زندانیان مسلح شده‌اند اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز