در شهر سایین قالا نیروهای اطلاعاتی سنگ مزار امیراعلم مولوی را تخریب کردند

به دنبال هجوم ارتش پهلوی به آزبایجان جنوبی امیراعلم مولوی به همراه همرزمانش در شهرستان سایین قالا پس از مقاومت دلیرانه به شهادت رسید. نیروهای اطلاعاتی-امنیتی رژیم ایران امسال سنگ مزار وی را تخریب کرده و با خود برده اند. بسیاری از مردم سایین قالا که هر ساله در روز ۲۱ آذر ماه برای ادای […]

نوشته در شهر سایین قالا نیروهای اطلاعاتی سنگ مزار امیراعلم مولوی را تخریب کردند اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز