فعالیت فرهنگی با چاشنی تروریسم!

تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان و دیگر سازمان های سیاسی آزربایجان جنوبی در هر فرصتی بیان کرده اند که حقوق برابر شهروندی و اجتماعی تمامی اقلیت‌های ساکن در آزربایجان جنوبی را نه تنها به رسمیت می شناسند بلکه خود را حامی و ضامن حقوق فردی و اجتماعی اقلیت های آزربایجان می دانند. بدین سبب نیز از […]

نوشته فعالیت فرهنگی با چاشنی تروریسم! اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز