طلوع هلال ناپارسی در آبان خونین ۹۸

نخست، همه جانباختگان آبان خونین ۹۸ از همه ملیت های ایران، ارزشمند و قابل ستایش اند. قصد از این تحلیل، نگرش از زاویه ای است که به گمان نگارنده، می تواند کنه درون آبان خونین را نشان دهد. طبق گفته مسوولان ۲۷ استان از ۳۱ استان کشور در رخدادهای تاریخی روزهای پایانی آبان ماه شرکت […]

نوشته طلوع هلال ناپارسی در آبان خونین ۹۸ اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز