میرحسین موسوی: سرکوب اعتراضات آبان‌ماه شباهت تمام با کشتار ۱۷ شهریور ۵۷ شاه دارد

میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری علی خامنه‌ای رهبر حاضر ایران که در حصر خانگی به سر می‌برد کشتار خونین مردم در آبان ماه را با کشتار و سرکوب رژیم فاشیستی پهلوی در سال ۱۳۵۷ مقایسه کرده و گفته این دوشرکوب “شباهت تام و تمام» با یکدیگر دارند. نخست […]

نوشته میرحسین موسوی: سرکوب اعتراضات آبان‌ماه شباهت تمام با کشتار ۱۷ شهریور ۵۷ شاه دارد اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز