۴ روز سرکوب در ایران؛ درباره جان‌باختگان اعتراضات چه می‌دانیم؟

“در شهر صدرای شیراز نزدیک به بیست نفر تا این لحظه کشته شده‌اند. ۶ نفر از کشته‌شده‌ها تُرک قشقایی هستند. هویت ۱ نفر از آن‌ها به‌طور قطعی تایید شده است، “مجید هاشمی» فرزند پایدار؛ اما هنوز اسامی ۶ کشته دیگر به دست من نرسیده است. در شهرک‌های کتس‌بس، میانرود و کشن شیراز هم درگیری شدیدی […]

نوشته ۴ روز سرکوب در ایران؛ درباره جان‌باختگان اعتراضات چه می‌دانیم؟ اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز