رژیم ایران در تلاش برای تلقین ترس سوریه شدن در مردم – ارسلان بیگی

رویه سردمداران رژیم و رفتار میدانی نیروهای سرکوبگر آنان در خیابانها نشان می دهد که جمهوری اسلامی برای فرونشاندن اعتراضات گسترده مردمی سیاست سوری سازی را در پیش گرفته است. با این هدف که مردم، گرسنگی، مشکلات اقتصادی و رنج های یک حکومت دیکتاتور را به نا امنی ترجیح دهند و در خانه هایشان بنشینند. […]

نوشته رژیم ایران در تلاش برای تلقین ترس سوریه شدن در مردم – ارسلان بیگی اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز