بازرسی منزل و محل کار سعید مینایی از سوی وزارت اطلاعات

روز سه شنبه ۲۱ آبان ماه خانه و محل کار سعید مینایی فعال مدنی آزربایجان در شهر بناب توسط نیروهای ستاد خبری وزارت اطلاعات مورد بازرسی قرار گرفت. ماموران اطلاعاتی از وی خواسته اند که روز شنبه ۲۵ آبان ماه به ستاد خبری وزارت اطلاعات شهر بناب مراجعه نماید. براساس خبرهای دریافتی، صبح روز سه […]

نوشته بازرسی منزل و محل کار سعید مینایی از سوی وزارت اطلاعات اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز