فراخوان حمایت از ترکیه

در پی بازی های سیاسی و منطقه ای دولت ایران در حمایت از گروه های تروریستی و اقدامات تخریبی علیه عملیات ضد تروریستی ارتش ترکیه، در برخی از شهرهای ایران پرچم جمهوری ترکیه و آزربایجان با چراغ سبز دولت ایران، توسط هواداران گروه های تروریستی به آتش کشیده شده و شعار مرگ بر ترکیه سر […]

نوشته فراخوان حمایت از ترکیه اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز