در مقابله با طرح کرویدور تروریستی از عملیات «چشمه صلح» حمایت می‌کنیم

ملت تورک آزربایجان و فعالین حرکت ملی همان گونه که مطلع هستید، دولت جمهوری ترکیه بعد از پشت سرگذاردن شیوه های مختلف دمکراتیک و ایجاد فضای باز سیاسی و طی پروسه دراز مدت مجبور به خنثی نمودن توطئه سازمان های تروریستی فعال در شمال سوریه شده است. دولت جمهوری ترکیه علیرغم تهدیدات و فعالیت های […]

نوشته در مقابله با طرح کرویدور تروریستی از عملیات “چشمه صلح» حمایت می‌کنیم اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز