درد کشاورزان آزربایجان – محسن سعادت

متولد و بزرگ شده ی روستا هستم. نصف عمرم را در کوچه های خاکی روستا و با دردهای کشاورزان سپری کرده ام. هنوز فراموش نمی کنم روزهایی که باران و تگرگ شدید می بارید و پدر با دلهره به مزارع نگاه می کرد. خاله جان تکه نانی را زیر باران می انداخت تا باران قطع […]

نوشته درد کشاورزان آزربایجان – محسن سعادت اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز