سیب و توسعه کشاورزی – یونس زارعیون

سطح حساسیت افکار عمومی، به عدم توجه مسئولین نسبت به مشکلات باغ داران منطقه آزربایجان، تلویزیون ایران را ترغیب کرد تا سال گذشته، قاضی پور نماینده اورمیه را به تلویزیون دعوت نموده و از مشکلات کشاورزان و باغ داران بگوید. قاضی پور در این برنامه با تأکید بر عدم وجود صنایع تبدیلی و عدم اختصاص […]

نوشته سیب و توسعه کشاورزی – یونس زارعیون اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز