برخورد اندیشه ها (ایرانشهری و آزربایجان آزاد) – محسن سعادت

اندیشیدن یا تفکر کاری ذهنی است و زمانی مطرح می‌گردد که انسان با مسئله‌ای مواجه‌است و خواستار حل آن است. در این هنگام در ذهن، تلاشی برای حل مسئله آغاز می‌گردد که این تلاش ذهنی را، تفکر یا اندیشه می‌نامند. فعالیت برای حل مسئله، از مراحلی تشکیل شده‌است که از تعریف مسئله به‌طور شفاف، روشن […]

نوشته برخورد اندیشه ها (ایرانشهری و آزربایجان آزاد) – محسن سعادت اولین بار در آراز نیوز. پدیدار شد.

…read more

From:: آراز نیوز